Skip to main content

Het lijkt soms onmogelijk om je weg te vinden in de complexe wereld van internationaal verzenden. De termen vliegen je om de oren, maar geen zorgen. Bij Sendcloud hebben wij dagelijks te maken met allerlei complexe internationale verzendtermen. We verzamelden ze voor je in dit artikel.

Of je nu een ervaren e-commerce manager bent of jouw webshop pas net online is, je kunt jouw internationale bestellingen pas goed verwerken als je de internationale verzendtermen kent en kennis hebt van alle douanevereisten.

In dit artikel vind je daarom de belangrijkste begrippen rondom internationaal verzenden die je nodig hebt om het douaneproces te ontrafelen en je weg te vinden in het verzendproces.

Wil je invoerrechten begrijpen, de codes van het Harmonized System (HS) ontcijferen of risico’s op fouten bij het naleven van de douanewetgeving verminderen? Met deze uitgebreide lijst ben je alle obstakels een stap voor.

Klaar om de wereld van internationale verzendtermen te ontdekken?

internationaler-versand-schiff international shipping terms explained container ship

Internationale verzendtermen: een uitgebreide woordenlijst voor wereldwijd transport

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Accijns

Een belasting op specifieke goederen die in eigen land worden geproduceerd en als sociaal of milieuschadelijk worden beschouwd, zoals alcohol, tabak, brandstof en bepaalde luxeartikelen.

B

C

Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin)

Een Certificaat van Oorsprong (CO) is een document dat wordt uitgegeven door een bevoegde organisatie of kamer van koophandel. Het laat zien waar goederen die van het ene land naar het andere worden geëxporteerd, zijn gemaakt. Het dient als bewijs om het land te verifiëren waar de goederen zijn geproduceerd, vervaardigd of verwerkt.

CN22

Een douaneaangifteformulier met informatie over de inhoud van een zending. Het CN22-formulier kan worden gebruikt wanneer de waarde van de bestelling minder is dan € 425 en minder weegt dan 2 kilo.

Wil je weten hoe je dit formulier gebruikt? In deze blog lees je hoe je CN22 en CN23 douaneaangiften voor internationale verzending invult.

CN23

Een douaneaangifteformulier met informatie over de inhoud van een zending. Het CN23-formulier kan worden gebruikt wanneer de waarde van de bestelling hoger is dan € 425 en het gewicht meer dan 2 kg is. Het CN23-formulier lijkt op het CN22-formulier, maar bevat meer details.

internationale versandbedingungen glossar cn22 formular

CP71

Een CP71-formulier is een verplicht begeleidend document voor het CN23-formulier. Dit document geeft extra informatie over de inhoud van het pakket en helpt het inklaringsproces in het land van bestemming te vereenvoudigen.

D

Douane

Als overheidsinstantie houdt de douane toezicht op de regulering en controle van de goederenstroom over internationale grenzen. Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven van handelswetten en -regels, het innen van invoerrechten en belastingen, het uitvoeren van inspecties en het waarborgen van de naleving van import- en exportvereisten. De douane vormt een essentieel onderdeel van de internationale handel doordat zij het verkeer van goederen vereenvoudigt en tegelijkertijd de nationale belangen beschermt.

Douaneaangifte

Een document waarin de verzender informatie geeft over de inhoud, waarde en oorsprong van goederen die worden geïmporteerd of geëxporteerd. Een douaneaangifte kan een specifiek onderdeel zijn van het douaneformulier of een afzonderlijk document. Zie ook CN22, CN23 en Handelsfactuur.

Douanecontrole

Een douanecontrole is een onderzoek naar de import- en exportactiviteiten van een bedrijf. Dit wordt gedaan door de douaneautoriteiten om ervoor te zorgen dat de voorschriften worden nageleefd.

Douane-expediteur (customs broker)

Een gediplomeerde professional die de inklaring van goederen door de douane vereenvoudigt.

Douaneformulier

Een douaneformulier is een document dat door de douane wordt gebruikt om informatie vast te leggen over goederen die worden in- of uitgevoerd. Het bevat meestal gegevens over de verzender en de ontvanger, de oorsprong van de goederen, de hoeveelheid, de waarde en soms het gebruiksdoel.

Douanerechten

Douanerechten bestaan uit In- en uitvoerrechten en verwijzen bij internationale zendingen naar de vergoedingen of belastingen die worden geheven op goederen die over internationale grenzen worden vervoerd. Douanerechten zijn belastingen of heffingen die worden geheven door overheden. De heffingen zijn afhankelijk van het soort goederen, de waarde en de handelsovereenkomsten die van kracht zijn tussen de betrokken landen.
Elk land bepaalt zijn eigen tarieven, die sterk kunnen verschillen en afhankelijk zijn van het handelsbeleid, de economische doelstellingen en internationale overeenkomsten. Zie ook Invoerrecht.

Douanewaarde

De aangegeven waarde van goederen voor douanedoeleinden, die wordt gebruikt om heffingen en belastingen te berekenen.

E

EAN

EAN staat voor European Article Number (Europees artikelnummer). De EAN werd geïntroduceerd door de voorloper van het huidige GS1, met als doel alle Europese producten te voorzien van individuele artikelnummers. In 2009 werd EAN vervangen door het 13-cijferige Global Trade Item Number (GTIN).

Entrepot

Een plek waar geïmporteerde goederen kunnen worden opgeslagen zonder douanerechten te betalen, totdat ze worden vrijgegeven.

EU-douane-unie of Europese douane-unie

De Europese douane-unie (European Union Customs Union, EUCU) is de douane-unie van de Europese Unie (EU). De unie vergemakkelijkt de handel tussen alle staten door douanerechten af te schaffen en één gemeenschappelijk buitentarief in te voeren op goederen die uit niet-lidstaten worden geïmporteerd. Dit betekent dat goederen die in een EU-lidstaat zijn ingeklaard, zonder verdere heffingen of douanecontroles naar andere lidstaten kunnen worden verzonden.

Exporteur

De exporteur is de officieel erkende partij of persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van goederen van het ene land naar het andere. De exporteur moet voldoen aan alle exportwetten, voorschriften en documentatie-eisen van het land van export. Dit kan de fabrikant of verkoper zijn, een gemachtigde vertegenwoordiger namens hen, of een andere betrokken partij bij de exporttransactie.

F

G

GTIN

GTIN staat voor Global Trade Item Number. Het is een uniek identificatienummer dat door de fabrikant aan producten wordt toegekend en helpt ervoor te zorgen dat producten worden geïdentificeerd, getraceerd en beheerd in de wereldwijde toeleveringsketen. De GTIN wordt meestal gecodeerd in een streepjescode die elektronisch kan worden gescand. Er zijn verschillende soorten GTIN’s, afhankelijk van wat er geregistreerd moet worden.

H

Handelsfactuur (commercial invoice)

Een handelsfactuur, ook wel commercial invoice genoemd, is een wettelijk document dat vereist is voor alle commerciële zendingen naar een land buiten de Europese Unie (of eilanden binnen de EU). De handelsfactuur bevat informatie over de inhoud van een zending en vermeldt wie de invoerrechten betaalt.
Wil je weten wat de belangrijkste verschillen zijn tussen een handelsfactuur en een CN22 of CN23-formulier-? In onze blog over handelsfacturen vind je een gedetailleerde uitleg. Daarnaast kun je via onze verzendtool voor handelsfacturen in een paar eenvoudige stappen commerciële facturen maken.

HS-code, Harmonized System-code

De HS-code is een van de meest gebruikte termen bij internationale zendingen en staat voor Harmonized System Code. Het is een internationaal gestandaardiseerd systeem van namen en nummers die worden gebruikt om verhandelde producten te classificeren voor de douane. Het Geharmoniseerd Systeem is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Wereld Douane Organisatie.
Elk product krijgt een unieke HS-code toegewezen op basis van de oorsprong, samenstelling en het beoogde gebruik. HS-codes bestaan uit een reeks cijfers die in een hiërarchische structuur zijn gerangschikt. De eerste zes cijfers geven de algemene categorie van het product weer. De aanvullende cijfers geven een meer gedetailleerde classificatie.

Wil je er meer over weten? Bekijkdan ons artikel over HS-Codes. Omdat we weten dat het opzoeken van de HS-code lastig kan zijn, hebben we deze handige HS Code Finder ontwikkeld, zodat je snel en eenvoudigde juiste code voor je producten kunt vinden.

I

Importeur van invoer

De importeur van invoer is de persoon of partij die officieel erkend is als verantwoordelijk voor het importeren van goederen. Deze aanduiding heeft een wettelijke en regelgevende betekenis, omdat de importeur van invoer verplicht is om te voldoen aan alle invoerwetten, voorschriften en documentatievereisten van het invoerende land.

De importeur kan de koper of ontvanger van de goederen zijn, de eigenaar of de aangewezen agent van de geregistreerde importeur, of een andere partij die betrokken is bij de invoertransactie.

Importquota

Een door de overheid opgelegde limiet op de hoeveelheid van een bepaald product dat gedurende een bepaalde periode in een land mag worden geïmporteerd. Importquota worden vaak gebruikt om binnenlandse industrieën te beschermen tegen buitenlandse concurrentie door de hoeveelheid geïmporteerde goederen die het land binnen mogen te beperken.

Importvergunning

Een wettelijk document van de overheid van het importerende land dat toestemming geeft om bepaalde goederen te importeren.

Incoterms (internationale handelstermen)

Incoterms zijn elf internationaal erkende regels die de verantwoordelijkheden en verplichtingen van verkopers en kopers in de internationale verzending definiëren. Ze verduidelijken wie verantwoordelijk is voor de betaling en het beheer van de zending, de verzekering, documentatie, inklaring en andere logistieke activiteiten.

We weten dat Incoterms een van de meest ingewikkelde internationale verzendvoorwaarden zijn. Daarom hebben we deze Incoterms-gids gemaakt, waarin je alle Incoterms en verplichtingen in één overzicht kunt bekijken.

Incoterm DAP

DAP (Delivered At Place) is een Incoterm waarbij de verkoper verantwoordelijk is voor het leveren van de goederen op een met de koper overeengekomen plaats, meestal in het land van bestemming. Onder de DAP-voorwaarden draagt de verkoper alle risico’s en kosten die samenhangen met het leveren van de goederen op de overeengekomen bestemming, inclusief transport, exportformaliteiten en laad-/loskosten. De koper is verantwoordelijk voor de inklaring bij aankomst in het land van bestemming, evenals voor de bijbehorende kosten en risico’s vanaf dat punt, en het betalen van alle toepasselijke rechten, belastingen en douanekosten.

Incoterm DDP

DDP (Delivered Duty Paid) is een Incoterm die in internationale handelscontracten wordt gebruikt om aan te geven dat de verkoper verantwoordelijk is voor het leveren van de goederen op de door de koper gespecificeerde bestemming, inclusief alle kosten en risico’s die gepaard gaan met de inklaring voor import. Onder DDP-voorwaarden betaalt de verkoper alle kosten, toeslagen en invoerrechten in het land van bestemming en zorgt hij ervoor dat de goederen bij de koper worden afgeleverd, klaar om uitgeladen te worden.

Inklaring

De inklaring is de procedure die douaneautoriteiten uitvoeren om de import of export van goederen over internationale grenzen te valideren en goed te keuren. Dit proces bestaat uit het indienen van het nodige papierwerk, zoals facturen en vergunningen, het verstrekken van nauwkeurige informatie over de goederen die worden verzonden, het betalen van alle belastingen of heffingen en het voldoen aan specifieke regelgevende vereisten die zijn ingesteld door het importerende of exporterende land.

Douane-inklaring zorgt ervoor dat handelswetten en -regels worden nageleefd, het maakt het verzenden van goederen soepel en helpt vertragingen of complicaties in het import/exportproces te voorkomen.

Internationale verzending

Internationale verzending is het proces waarbij een zending van het ene land naar het andere wordt verzonden. Het klinkt misschien simpel, maar het pakket moet door een complex web van internationale wetten, regels en voorschriften komen, die met z’n allen de wereldwijde handel regelen. In tegenstelling tot binnenlandse zendingen, die onder de lokale wetgeving vallen, zijn internationale zendingen onderworpen aan veel wettelijke kaders die van land tot land kunnen verschillen.

De uitdagingen van de internationale zendingen worden nog groter wanneer pakketten buiten gedeelde economische zones zoals de EU worden verzonden – kijk maar eens naar de problemen die ontstonden na Brexit. Bedrijven die internationaal verzenden, en dan vooral naar regio’s als APAC (Asia-Pacific), en Noord- en Zuid-Amerika, hebben te maken met allerlei douaneregels en controles, wat het verzenden lastig kan maken.

Succesvol internationaal verzenden vraagt om meer dan alleen kennis van internationale verzendvoorwaarden en het invullen van formulieren. Het draait om het vinden van de juiste partner en het ontwikkelen van een gerichte strategie die aansluit op de specifieke behoeften van elke markt van bestemming.

Door de internationale wet- en regelgeving te begrijpen en na te leven, kun je als bedrijf risico’s en vertragingen tot een minimum beperken en zorgen voor een soepele doorvoer van goederen.

Of je nu overweegt internationaal te verzenden of dat je jouw wereldwijde verkopen vooral een boost wil geven, met onze complete gids voor internationaal verzenden ontdek je waar je moet beginnen.

Internationale transporteur of vervoerder

Een internationale transporteur is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transporteren van goederen over internationale grenzen. De transporteur biedt diensten als verpakking, douaneafhandeling en levering op de eindbestemming. Deze internationale transporteurs bieden verschillende vervoerswijzen aan, zoals luchtvracht, zeevracht, wegvracht en spoorvracht, afhankelijk van de aard van de goederen en de specifieke vereisten van de zending.

Voorbeelden van bekende internationale vervoerders zijn FedEx, UPS en DHL. Deze bedrijven beschikken over uitgebreide netwerken, de infrastructuur en expertise om de complexiteit van internationale handel te beheren om de tijdige en veilige levering van goederen wereldwijd te garanderen.

Door samen te werken met de juiste vervoerders, kunnen bedrijven die zich bezighouden met internationale handel beter inspelen op de factoren zoals verzendkosten, transittijden, betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

DHL Lieferwagen im Hafen

Internationale verzendstrategieën

Internationale verzendstrategieën zijn de plannen die bedrijven maken om het transport van goederen over internationale grenzen efficiënt en effectief te beheren. Deze strategieën gaan over het kiezen van de juiste verzendmethoden, het optimaliseren van supplychain, het verlagen van kosten, het volgen van douane- en handelsregels, en het verbeteren van klanttevredenheid.

Internationale verzendstrategieën worden afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van het bedrijf en worden voortdurend aangepast aan veranderende marktomstandigheden en regelgevende omgevingen.

Invoerrechten

Belastingen die worden geheven op geïmporteerde goederen. Dit is meestal een percentage van de douanewaarde van de goederen.

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Restrictieve goederen

Restrictieve goederen bij internationale zendingen zijn goederen die onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen, voorschriften of vereisten tijdens internationaal transport. Het vervoer ervan is niet strikt verboden, maar speciale vergunningen of licenties zijn vereist, of ze moeten aan specifieke regels voldoen voordat ze mogen worden geïmporteerd of geëxporteerd. Voorbeelden van restrictieve goederen zijn farmaceutische producten, medische apparatuur, alcohol, tabak en landbouwproducten.

S

T

U

Uitvoervergunning

Toestemming die wordt verleend door de overheid van het exporterende land om bepaalde goederen te exporteren.

V

Verboden goederen

Artikelen die niet mogen worden geïmporteerd of geëxporteerd vanwege wetten, veiligheids-, beveiligings- of milieuoverwegingen. Deze goederen zijn onderworpen aan beperkingen die worden opgelegd door douaneautoriteiten, internationale overeenkomsten of binnenlandse wetten van de importerende of exporterende landen. Bekende voorbeelden van verboden goederen in internationale verzenden zijn illegale drugs, wapens en vuurwapens, gevaarlijke stoffen en bedreigde diersoorten.

Vrijehandelsovereenkomst

Een overeenkomst tussen twee of meer landen om tarieven en andere handelsbelemmeringen te verlagen of af te schaffen.

W

Werelddouaneorganisatie (WDO) of World Customs Organization (WCO)

De Werelddouaneorganisatie is een intergouvernementele organisatie met hoofdkantoor in Brussel, en heeft als missie de effectiviteit en efficiëntie van de douaneadministratie wereldwijd te verbeteren.
De WCO zorgt ervoor dat er internationale standaarden en richtlijnen zijn voor douaneprocedures, bevordert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen douaneautoriteiten, biedt technische ondersteuning en capaciteitsondersteuning aan haar leden en faciliteert het gesprek en samenwerking tussen overheden, internationale organisaties en de particuliere sector over douanegerelateerde kwesties. Het hoofddoel is om handel te faciliteren en de veiligheid van de wereldwijde toeleveringsketen te waarborgen.

X

Y

Z

Succesvol internationaal verzenden: jouw gids voor internationale verzendtermen

Wij hopen dat deze woordenlijst je helpt bij het ontrafelen van internationale verzendterminologie. Van het begrijpen van CN23-formulieren tot het uitpluizen van de HS-codes; wij hebben de belangrijkste termen besproken die je nodig hebt om te slagen in de wereld van de internationaal verzenden.

Maar wereldwijd verzenden gaat niet alleen over het ontcijferen van regels – het gaat over het vinden van de kansen voor groei en uitbreiding. Of je nu al een doorgewinterde online retailer bent of pas net begint, de informatie in deze woordenlijst komt zeker van pas bij jouw internationale plannen.

Klaar om verder te gaan? Lees deze interessante gids over internationaal verzenden met tips en strategieën om jouw wereldwijde activiteiten te stroomlijnen.

Of lees meer over hoe wij bij Sendcloud jouw internationale zendingen simpel kunnen maken en jou moeiteloos door alle douaneprocedures helpen!

Rowan Krause

Als Content Specialist duikt Rowan graag in de ins en outs van shipping automation en e-commerce logistiek. Met haar artikelen helpt ze online retailers hun verzendstrategie te optimaliseren.

Begin vandaag nog met slimmer verzenden

Start gratis
Ingesteld in 5 minuten Geen technische kennis nodig Gratis support
Stars

Meer dan 2000 vijf sterren reviews

G2 Crowd Logo Trustpilot Logo Capterra Logo