Skip to main content

De wereld van de e-commerce staat nooit stil. Jouw webshop groeit (hopelijk!) en de e-commerce logistiek blijft zich vernieuwen. Denk aan groen bezorgen, fietsbezorging en meer. Ook de Europese Unie zit niet stil. De nieuwe e-commerce trends en ontwikkelingen brengen namelijk nieuwe (btw-)uitdagingen met zich mee. Daarom zijn er per 1 juli 2021 nieuwe Europese btw-regels ingevoerd voor e-commerce. In dit artikel vertellen we je er alles over.

Waarom zijn er btw-wijzigingen?

De wereld staat nooit stil, en de wereld van de e-commerce al helemaal niet. De ontwikkelingen in afstandsverkopen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn er nieuwe btw-wijzigingen ingevoerd. Dit zijn de grootste problemen die hiermee worden opgelost:

 • Oneerlijke concurrentieverhouding – leveranciers uit de Europese Unie en leveranciers uit overige landen werden bij het oude systeem niet gelijk behandeld. Leveranciers uit andere landen, zoals China, betaalden bijvoorbeeld geen btw of invoerrechten voor verkopen en zendingen met een waarde van minder dan 22 euro. 

Leveranciers in de Europese Unie betaalden dit wél. Daarom maakten veel Europese btw-ondernemers gebruik van deze regel, door hun producten rechtstreeks vanuit een niet-EU-land naar het EU-land van hun klant te verzenden. De EU schat dat ze hierdoor jaarlijks 5 miljard euro aan btw-inkomsten misliepen. 

 • Het oude systeem zorgde voor veel administratief werk bij e-commerce ondernemers en de Europese belastingdiensten. Het betalen van btw in elk specifiek land was een verouderd en gecompliceerd systeem. Het nieuwe systeem hoopt dit op te lossen.

Het doel van de nieuwe btw-regels is daarom:

 • De btw-aangifte te vereenvoudigen en moderniseren.
 • Alle ondernemers binnen en buiten de EU gelijke kansen te geven.
 • Btw-fraude op pakketten met een lagere waarde tegen te gaan.

btw wijzigingen 2021

Voor wie gelden de nieuwe btw-regels?

De nieuwe EU-btw-richtlijnen gelden voor webshops die goederen of diensten leveren aan consumenten binnen de EU. Deze regels gelden ook voor bepaalde dropshipping-platforms. 

De nieuwe regels zijn van toepassing wanneer je met je webshop of platform, in andere landen binnen de EU, een jaaromzet hebt van tienduizend euro of meer.

Als je omzet in andere EU-landen lager is dan tienduizend euro per jaar, mag je Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Hiervoor moet je verder wel aan deze twee volgende voorwaarden voldoen:

 • Het transport van je zending begint in Nederland.
 • Je bent gevestigd in een EU-land.

De nieuwe btw-regels voor e-commerce per 1 juli: de belangrijkste punten en begrippen

Voordat we beginnen, zetten we de belangrijkste begrippen uit dit artikel voor je op een rijtje.

Drempelbedrag Het maximale bedrag waarmee je goederen vrij zijn van btw-betaling in andere EU-lidstaten.
Afstandsverkopen Verkopen aan consumenten in andere EU-landen.
Intrinsieke waarde goederen De waarde van je goederen zónder vracht- en verzekeringskosten.
Éénloketsysteem of OSS (One-Stop Shop) Een nieuwe manier om je btw in andere EU-lidstaten te betalen, namelijk direct via de Nederlandse belastingdienst.
I-OSS, Import One-Stop Shop, of Invoerregeling Een nieuwe bijzondere regeling voor afstandsverkopen van niet-EU-goederen.

1. Lager drempelbedrag voor afstandsverkopen binnen de EU

Per 1 juli 2021 zijn er geen verschillende drempelbedragen meer voor afstandsverkopen binnen de EU. Alle EU-landen houden hetzelfde drempelbedrag aan van van tienduizend euro per kalenderjaar. Voor de resterende maanden van 2021 geldt dit drempelbedrag van tienduizend euro ook. Vanaf 2022 geldt dit bedrag voor het gehele kalenderjaar.

Dit drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen binnen de EU (inclusief digitale diensten). 

Kom je boven het drempelbedrag van tienduizend euro, dan breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar jouw klant is gevestigd. Dit pas je toe vanaf de factuur waarmee je het bedrag van tienduizend euro overschrijdt.

Voorbeeld:

Stel je hebt voor achtduizend euro goederen geleverd aan verschillende landen, en je volgende factuur is een factuur voor goederen met een waarde van drieduizend euro voor een Duitse klant. Dan pas je hiervoor het Duitse het btw-tarief toe, én voor alle facturen die hierna komen, in welk EU-land jouw klanten ook zijn gevestigd.

2. Nieuwe btw-aangifte via een éénloketsysteem (One Stop Shop, OSS)

Aangezien ondernemers nu eerder belastingaangifte moeten doen in andere landen, is er een speciaal loket in het leven geroepen: het éénloketsysteem. Om gebruik te maken van het éénloketsysteem heb je eHerkenning, niveau 3 nodig. Als eenmanszaak kun je je DigiD gebruiken.

De btw-aangifte wordt hiermee eenvoudiger. Je kunt je aangifte hierdoor op twee manieren doen:

 1. Je doet zelf een lokale btw-aangifte in elk EU-land waarin je hebt verkocht. Dit doe je op het moment dat je het drempelbedrag van tienduizend euro overschrijdt. Om zelf je aangifte te doen, meld je je aan bij de belastingdienst van elk EU-land waar je verkoopt.
 2. Je meldt je aan voor de Unieregeling van het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Je hoeft je in dit geval niet te registreren in het land waar je belasting betaalt.

Bij het éénloketsysteem (One Stop Shop, OSS) betaal je al je te betalen belasting voor alle EU-verkopen aan de Belastingdienst. De belastingdienst betaalt de btw vervolgens aan de landen waar je belasting moet betalen. Om je belasting te betalen via het éénloketsysteem registreer je je bij Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Voorbeeld éénloketsysteem

Stel je hebt gedurende een kalenderjaar voor elfduizend euro goederen verkocht aan consumenten in België, en voor elfduizend euro goederen aan consumenten in Spanje. Dan betaal je alle belasting hiervoor aan de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst betaalt jouw belasting weer aan België en Spanje.

Het éénloketsysteem bestaat uit drie takken:

 • Als Unieregeling: voor in de EU gevestigde bedrijven met ten minste één vestiging in een EU-land. Jouw goederen of diensten zijn al ín de EU. Jouw klanten doen geen btw-aangifte (particulieren of ondernemers) en je zorgt zelf voor de verzending van je producten.
 • Als niet-Unieregeling: voor buiten de EU gevestigde bedrijven zonder vestiging in de EU.
 • Als Invoerregeling: voor afstandsverkopen van goederen die niet uit de EU komen en niet meer dan 150 euro kosten. Jouw klanten doen geen btw-aangifte (particulieren of ondernemers) en je zorgt zelf voor de verzending van je producten. We vertellen je hierover meer bij de I-OSS-regeling.

De (tijdelijke) haken en ogen van het éénloketsysteem

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: Jij betaalt al je belasting gewoon in Nederland en de belastingdienst regelt de rest. Maar omdat het voor de belastingdienst niet duidelijk is hoeveel werk ze kunnen verwachten, is er een tijdelijk noodspoor opgezet. 

Wat betekent dit noodspoor in de praktijk?

 • Je gegevens worden deels handmatig verwerkt. Dit verhoogt de kans op fouten.
 • De aangiften en aanmeldingen hebben een langere doorlooptijd.
 • De handmatige verwerking kan ervoor zorgen dat de informatie met andere EU-landen onvolledig is. De belastingdienst geeft aan dat dit geen gevolgen heeft voor je btw-afdracht. Je kunt bijvoorbeeld geen boete uit het andere EU-land krijgen door vertraging.
 • Je kunt niet gebruikmaken van je softwarepakket voor de aangifte.

Volgens planning is het gebruik van het éénloketsysteem in 2023 volledig geautomatiseerd.

3. Geen btw-vrijstelling meer bij kleine zendingen

Tot voorheen gold er een btw-vrijstelling voor invoer-btw op goederen die van buiten de EU kwamen, met een waarde tot 22 euro. Deze vrijstelling vervalt compleet.

Het doel hiervan is een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven binnen én buiten de EU. Ondernemingen die hun producten direct van buiten de EU lieten bezorgen bij hun klant in de EU, betaalden geen btw over goederen die minder dan 22 euro kostten. En dat terwijl ondernemers die hun producten uit Europa lieten komen dit wél betaalden. 

Met deze nieuwe regeling wordt dit gelijkgetrokken. 

Voer jij in van buiten de EU, dan ben je vanaf 1 juli dus invoer-btw verschuldigd. Of de waarde van je goederen nu meer of minder zijn dan 22 euro. Goederen tot 150 euro zijn nog wel vrijgesteld van invoerrechten.

4. Nieuwe verantwoordelijkheid voor platformen

Platformen zoals Bol.com, eBay en Amazon krijgen een nieuwe verantwoordelijkheid bij de nieuwe btw-regels.

Bij de oude regelgeving waren de ondernemers die gebruikmaakten van de diensten van de platformen, verantwoordelijk voor de btw-afdracht. In de nieuwe situatie zijn het de platformen zelf die hier verantwoordelijk voor zijn.

Let op: Dit geldt alleen als de platformen een ‘actieve’ rol spelen. Met actieve rol wordt bedoeld dat het platform meer doet dan enkel vraag een aanbod bij elkaar brengen. Denk aan het bestellingen en betalingen faciliteren.

Het platform ondersteunt hiermee namelijk de aankoop en levering van de producten, en is hierdoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Dit geldt ook voor dropshippingsplatformen.

Deze regels voor platformen gelden wanneer:

 • De leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
 • De waarde van de goederen niet hoger is dan 150 euro.
 • De goederen worden ingevoerd van buiten de EU.

Is de waarde van de zending hoger van 150 euro, dan moet het platform ook btw afdragen wanneer:

 • Een consument goederen krijgt geleverd via het platform, maar de ondernemer niet in de EU is gevestigd; én
 • De goederen van het ene EU-lidstaat naar een andere lidstaat gaan.

5. Nieuwe invoerregeling voor geïmporteerde goederen (I-OSS)

De I-OSS-regeling (Import One-Stop Shop, Invoerregeling) regelt de e-commerce verkoop voor goederen vanuit derde landen (dus landen buiten Nederland of de EU). 

De I-OSS bepaalt:

 • Dat de btw-vrijstelling voor goederen onder de 22 euro vervalt. Hier schreven we over in punt 3: Geen btw-vrijstelling meer bij kleine zendingen.
 • Dat er een nieuwe vrijstelling geldt voor goederen met een intrinsieke waarde (de waarde zónder vracht- en verzekeringskosten) van maximaal 150 euro.
 • Dat de EU-consument de btw rechtstreeks aan de verkopende partij betaalt. De verkopende partij draagt de btw elke maand af aan de Belastingdienst.

De regeling komt erop neer dat je bent vrijgesteld van invoer-btw. Je bent wel buitenlandse btw verschuldigd over de levering, maar die betaal je via de (I)OSS. Hiervoor heb je een I-OSS btw-identificatienummer nodig.

Wil je geen gebruikmaken van I-OSS? Dan betaal je btw bij invoer én btw bij levering in het land waar je zending heen gaat.

Meer over de I-OSS regeling vind je op de website van de Belastingdienst of de KvK.

ecommerce btw regels

Wat verandert er voor de MOSS-regeling?

De MOSS-regeling (mini-one-stop-shop)  is een regeling voor digitale diensten. Bied jij telecommunicatie-, elektronische- of radio- en televisieomroepdiensten aan, dan kon je de btw afdragen in het land waar je geregistreerd bent. Hierdoor hoefde je niet in elk land apart je btw af te dragen. 

Maakte jij gebruik van deze regeling? Dan geef je de btw nu af via het nieuwe éénloketsysteem (One Stop Shop, OSS). De diensten blijven hetzelfde, maar als je naast je digitale diensten ook afstandsverkopen aan consumenten in andere EU-landen levert, worden deze verkopen bij elkaar opgeteld.

Wat verandert er voor de kleineondernemersregeling (KOR)?

Maak je gebruik van de kleine ondernemingsregeling (met een jaaromzet van minder dan twintigduizend euro)? Dan ben je net zoals andere ondernemers btw-plichtig op het moment dat je meer dan tienduizend euro omzet in andere EU-lidstaten. 

De Nederlandse KOR is dan niet meer van toepassing en de btw-regels van het lidstaat van je consument zijn dan van kracht.

De invoering van de nieuwe btw-regels: Zo bereid jij je voor als online retailer

We geven toe, de nieuwe btw-regels zijn niet niks. Er zitten voordelen aan deze nieuwe btw-regels, maar waarschijnlijk stuiten de meeste online retailers op het nieuwe drempelbedrag. 

Het nieuwe drempelbedrag van tienduizend euro is namelijk veel lager dan de huidige drempelbedragen. Voor Duitsland en veel andere landen in de EU was de omzetdrempel bijvoorbeeld tien keer zoveel: honderdduizend euro.

Hierdoor moet je dus eerder btw afdragen. Bereid je goed voor:

 • Zorg voor een goed overzicht van waar je klanten wonen, hoeveel omzet je hebt in welk land, en welk btw-tarief van toepassing is.
 • Elk land heeft een eigen btw-tarief. Houd hiermee rekening bij het berekenen van je verkoopprijs. Zorg ervoor dat jouw webshop altijd de juiste prijzen toont.
 • Registreer je eenmalig in elk EU-land waar je verkoopt, of bij het éénloketsysteem. Je neemt deel vanaf het eerstvolgende kwartaal na je registratie (als je je aanmeldt ná 1 juli).

Vormen jouw goederen mogelijk een uitzondering op de drempelbedragen? Dit zijn accijnsgoederen, nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen of goederen die onder de margeregeling vallen.

Wat betreft de btw over de verzendkosten, verandert er gelukkig niets. Lees ons artikel over btw betalen over de verzendkosten om voor eens en altijd te ontdekken hoe het nu zit.

Nieuwe btw-regels voor e-commerce: conclusie

Vanaf 1 juli 2021 gaat er veel veranderen voor e-commerce ondernemers die goederen leveren aan consumenten binnen de EU – waar je goederen ook vandaan komen. En hoewel de beweegredenen van deze nieuwe regelgeving echt wel passend en geldig zijn, is het voor veel e-commerce ondernemers flink schrikken.

De belastingdienst zegt het zelf al, leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker. En hoewel deze nieuwe regeling vooral in het begin flink wat vraagt van e-commerce ondernemers, zullen ze uiteindelijk voor meer gemak en een betere concurrentiepositie zorgen. 

Heb je nog vragen of comments over deze nieuwe btw-regels? Laat een comment achter of neem contact met ons op. We helpen je graag!

Koppel je webshop aan PostNL, DHL, DPD, UPS en meer & verzend automatisch! 🚀

Daniëlle Elbertse

Daniëlle Elbertse is werkzaam als Marketing Specialist bij Sendcloud. Met haar expertise op het gebied van IT en e-commerce logistiek helpt ze online retailers met het optimaliseren van hun verzendstrategie.