Een webshop daar komt nogal wat bij kijken. Je moet je administratie afhandelen, je marketing regelen, verzendingen klaarzetten en nieuwe collecties en / of producten uitkiezen. Genoeg te doen dus. Maar vergeet niet dat je als webshophouder ook aan een aantal wettelijke regels gebonden bent. Zeker wanneer je klanten consumenten zijn. De toezichthouder kan zeer streng optreden tegen overtreding van de wettelijke regels. Het loont dus zeker om voldoende op de hoogte te zijn van de wetgeving voor webshops en je zaken op orde te hebben. Hieronder een handig overzicht van de belangrijkste regels waar je als webshophouder rekening mee moet houden.

Wetgeving voor webshops: de belangrijkste regels!

Een consument, een bijzondere klant

Een klant is een klant zou je zeggen, maar daar denkt de wetgever anders over. Zodra je klant een consument is, heb je te maken met de specifieke regels van het consumentenrecht. De toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), houdt toezicht op die regels en kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 450.000 per overtreding.

Maar wie is dan precies die consument? Een consument is een persoon die een koopovereenkomst aangaat en daarbij niet vanuit zijn beroep of bedrijf handelt. Richt jij  je met je webshop op particulieren, dan heb je dus met het consumentenrecht te maken. De wetgever ziet de consument als zwakkere partij en biedt hen daarom via wettelijke regels meer bescherming. Richt je je enkel op de zakelijke markt dan heb je ook te maken met wettelijke regels, maar met het consumentenrecht  zul je dan weinig van doen hebben. We zullen nu verder ingaan op de wetgeving voor webshops voornamelijk gericht op consumenten.

Koop op afstand

Wanneer koper en verkoper niet samen in een ruimte zijn wanneer de koop gesloten wordt, hebben we het over koop op afstand. Voor koop of afstand gelden net iets andere (en iets meer) regels dan bij de verkoop in een (offline) winkel.

Wetgeving Webshops Sendcloud blog

1 Informatieplicht

Een onderdeel van de wetgeving voor webshops is de informatieplicht. Als verkoper ben je verplicht bepaalde informatie te geven op je website. Het gaat hierbij om informatie over het bedrijf zoals de contactgegevens (naam adres en telefoonnummer), het KvK- en het btw-nummer. Maar ook informatie over de bestelling, de betaling, de verzending, retourneren en garantie.  Deze informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn en moet vindbaar zijn voordat de koop wordt gesloten. Zorg er dus voor dat een klant deze informatie makkelijk en snel kan vinden op een logische plaats op de website voordat hij tot de koop overgaat. Een logische plaats is bijvoorbeeld in de footer van de website.

Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst moet deze informatie nogmaals en uiterlijk bij aflevering aan de klant worden verstrekt. Handig is om deze informatie nogmaals te verstrekken in de bevestigingsmail.

2 Wettelijke garantie

Een ander belangrijk onderdeel in de wetgeving voor webshops is de wettelijke garantie!

Denk eraan dat je klanten altijd een wettelijke garantie hebben. Deze garantie houdt in dat de klant het recht heeft op een goed product. Wanneer een product niet goed is, heeft de klant recht op gratis reparatie, op een nieuw product of teruggave van het aankoopbedrag.  De garantietermijn is afhankelijk van het soort product. Binnen de eerste zes maanden na aankoop draagt de verkoper de bewijslast ten aanzien van het ondeugdelijke product. Dat wil zeggen dat de verkoper moet bewijzen dat de ondeugdelijkheid van het product de schuld van de koper is. Als verkoper ben je verplicht informatie aan de klant te geven over de regels betreffende de wettelijke garanties en eventuele aanvullende commerciële garanties.

3 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is het recht van de koper om van de aankoop af te zien. Vanaf het moment dat de consument het product heeft ontvangen (het moment van aflevering) of bij aankoop wanneer het om een dienst gaat, heeft hij 14 dagen om van de koop af te zien. Als webshophouder dien je klanten hiervan op de hoogte te stellen en daarnaast ook het wettelijk vastgestelde modelformulier aan te bieden op je website. Dit modelformulier vind je via deze link op de website van de ACM Hoewel je verplicht bent om het modelformulier aan te bieden, mag de klant ook op andere wijze aangeven dat hij  de koop wil ontbinden (bijvoorbeeld via e-mail). Dit doet bijvoorbeeld Bol.com, in de bevestigingsmail van de aankoop van een product.
Vergeet je de klant te informeren over het herroepingsrecht of ontbreekt er informatie over het retourneren dan kan de klant niet  binnen 14 dagen, maar binnen een jaar af zien van de koop. Je doet er dus verstandig aan je klanten hier goed over te informeren. De kosten van verzending aan de consument zijn voor de verkoper, maar de kosten voor het retourneren zijn – mits dit duidelijk op de website wordt vermeld – voor rekening van de consument. Nadat de consument laat weten van de koop af te zien heeft hij nog 14 dagen om het product te retourneren. Eventuele betalingen door de consument moeten binnen 14 dagen na ontbinding terug worden betaald.

Herroepingsrecht webshops Sendcloud blogpost

Bepaalde producten en diensten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Dit geldt voor reizen, bederfelijke waren, op maat gemaakte producten en producten die vanwege hun (hygiënische) aard niet kunnen worden geretourneerd. Deze producten dienen verzegeld te worden verzonden. Daarnaast geldt voor downloads (van bijvoorbeeld e-books, muziek of software) dat de consument moet aangeven dat hij de levering direct na aankoop wil ontvangen en daarmee afziet van het herroepingsrecht.  Let bij dergelijke producten goed op dat de klant expliciet afstand doet van zijn herroepingsrecht. Bijvoorbeeld door de klant een vinkje te laten zetten in een hokje waarmee hij dit verklaart.

4 Prijs

De prijs van een product of dienst moet altijd duidelijk worden vermeld op de website. Eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten of toeslagen moeten ook worden vermeld. Doe je dit niet, dan hoeft de koper hier ook niet voor te betalen. Transactiekosten mogen alleen voor de werkelijke hoogte worden doorberekend. Je mag als webshophouder dus niet meer voor een betaalmethode (zoals een creditcardbetaling) vragen dan het jou in werkelijkheid kost.

5 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn heel erg handig, want zij regelen in een keer de voorwaarden die jij standaard hanteert bij je verkoop. Deze zijn echter alleen van toepassing wanneer je deze ook daadwerkelijk aan de klant verstrekt. Zorg er dus voor dat de klant deze makkelijk op je website kan vinden, dat hij bij aankoop verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden en dat de voorwaarden ook beschikbaar zijn in een downloadbaar en op te slaan bestand (zoals een PDF). Stuur de link naar je algemene voorwaarden ook nog eens mee in je bevestigingsmail en je zit helemaal goed.

Zorg er natuurlijk wel voor dat je algemene voorwaarden overeenkomen met wat wettelijk is toegestaan.  Er mogen namelijk geen onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden staan. Hierbij kun je denken aan het vermelden dat je niet aansprakelijk bent voor een ondeugdelijk product, terwijl je dat wettelijk wel bent. Heb je hulp nodig bij het opstellen van de algemene voorwaarden? Schakel dan een expert in op juridisch gebied. Experts weten namelijk precies wat wel en niet toegestaan is, voor iedere markt.

6 Privacy en persoonsgegevens

Het is belangrijk dat ook jij, als webshophouder, te maken hebt met de privacy van je klanten. Hoogstwaarschijnlijk verwerk jij de nodige persoonsgegevens van je klanten doordat ze bij hun bestelling hun naam, adres en betaalgegegevens doorgeven. Misschien kunnen ze zelfs een account aanmaken en daar ook een foto bij plaatsen. Je zult daarom rekening moeten houden met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het is belangrijk dat je je klanten door middel van een duidelijk en uitgebreid privacy- en cookiebeleid informeert over hoe jij omgaat met de persoonsgegevens van je klanten.

Cookies Sendcloud Blog inspelen op data

Hou er daarnaast rekening mee dat je persoonlijke gegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk, je de gegevens altijd voor een bepaald doel moet verzamelen en dat je niet meer gegevens mag verzamelen dan nodig is om dat doel te bereiken. Daarnaast dien je ook goede beveiligingsmaatregelen te treffen zodat deze persoonsgegevens niet zomaar op straat kunnen komen te liggen. Het is tot slot goed om te weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van de Europese privacywet boetes mag gaan opleggen die zeer hoog kunnen oplopen. Het is dus absoluut van belang om bij de inrichting van je webshop de privacyregels goed in je achterhoofd te houden.

Nog even in het kort

Denk eraan dat je als webshophouder ook te maken hebt met de wetgeving voor webshops, zeker wanneer je je richt op consumenten. Zorg er daarom voor dat je je klanten voorziet van voldoende informatie en vergeet daarbij niet te wijzen op de wettelijke garantie, het herroepingsrecht en vermeldt altijd de volledige prijs. Hanteer je algemene voorwaarden, zorg dan dat je klant hiermee akkoord gaat en er ook makkelijk kennis van kan nemen. Last but not least, privacy wordt steeds belangrijker: vergeet daarom niet je klanten middels een duidelijk privacy- en cookiebeleid te informeren over hoe jij met hun persoonsgegevens omgaat.

Gastblog Sendcloud wetgeving voor webshopsOver deJuristen

De artikel werd geschreven door Shay Danon en Tessa Schop van deJuristen. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de Nederlandse vestiging van deJuristen. deJuristen is een juridisch nichekantoor gespecialiseerd in ICT-recht & intellectueel eigendom. Dit betekent dat zij je, onder andere, kunnen helpen met je nieuwe webshop juridisch op orde te krijgen, je merk of logo kunnen registreren in de Benelux, Europe en daarbuiten. Ze kunnen voor jou leesbare, transparante en bruikbare contracten maken. Bij deJuristen vind je geen ingewikkeld juridisch jargon, maar wel eerlijke en beheersbare tarieven. Wil je meer weten over de rechten en plichten die je als webwinkelier hebt neem dan gerust en vrijblijvend contact op via contact@dejuristen.legal.

Leave a Reply